Where Would We Be Without Research?

Dyma gyflwyno Dot Davies

Listen on

Episode notes

Ble fyddem ni heb ymchwil? Fel mam i dri o blant, aeth y ddarlledwraig Dot Davies a'i babanod i gael eu brechu ond thalodd hi fawr o sylw i sut y daeth y brechlyn i fodolaeth. Ond wrth holi arbenigwyr yn ystod y pandemig ac wrth wneud rhaglenni yn ymwneud â salwch fel Clefyd Motor Niwron, daeth hi i ddeall ac edmygu’r gwaith ymchwil mae’r gwyddonwyr yn gwneud i ffeindio gwellhad. A nawr mae hi’n edrych ymlaen i wybod mwy am y bobl hyn sydd yn gweithio’n ddiflino i drawsnewid ac achub bywydau.