SBS Kurdish - SBS Kurdî / Lockdown triggers difficult memories for some refugees - Qedeghey hatuço bu we be hokarî bîrewerî zehmet bo hendêk penaberan

Listen on

Episode notes

The suburb of Fairfield in Sydney's south west is the epicentre of this COVID outbreak, recording almost half of New South Wales' daily cases.

It's home to a large migrant population, with many Vietnamese and Iraqi refugees.

And for some the harsh lockdown can trigger memories of war they've suppressed for years.

-

Gerrekî Fairfield le rojawey başûrî Sydney nawendî berpabûnewey COVID e, ke tomarî nizîkey nîwey halletekanî rojaney herêm NSWî kird. Xawinî daniştûwanî koçberî gewren, zorbeyan penaberanî Vietnam u Êraqin, u bo hendêkyan, em qedexey hatuçoy tund detwanê bibête hokarî bîrewerî şerrekan wa pêşêlyan kirduwe bo çende ha sal.