SBS Nepali - एसबीएस नेपाली पोडकाष्ट

'Our body doesn't know the difference between fake and real laughter': What is laughter yoga? - ‘हाम्रो शरीरलाई नक्कली र सक्कली हाँसोको फरक थाहा हुँदैन’: हास्य योग

Listen on

Episode notes

Laughter yoga instructor Kishor Vaidya spoke to SBS Nepali about the practice of laughter yoga, its benefits and its growing popularity. - तपाईँलाई हास्य योगको बारेमा थाहा छ? हास्य योग प्रशिक्षक किशोर वैध भन्छन् कि, जबरजस्ती हाँसेर गरिने यस योगको धेरै मानसिक र शारीरिक फाइदाहरू छन्। यसबारे वैद्यले एसबीएस नेपालीसँग गरेको कुराकानी सुन्नुहोस्।