SBS Nepali - एसबीएस नेपाली पोडकाष्ट

Australia's weather: Monday, 24 June 2024 - अस्ट्रेलियाको मौसमः सोमवार, २४ जुन २०२४

Listen on

Episode notes

What will the weather be like in Australia tomorrow? A quick update in Nepali. - अस्ट्रेलियाका प्रमुख शहरहरूमा भोलि सोमवार, २४ जुनमा मौसम कस्तो होला?