Scenariusze Kariery

#80 - Marzena Mazurkiewicz - Jak aktywnie docierać do ofert pracy?

Listen on

Episode notes

Ta rozmowa to zaproszenie do aktywnego poszukiwania pracy i wychodzenia z inicjatywą, tak, jak w dobrze przygotowanym prospectingu sprzedażowym. To zaproszenie do określenia firm, w jakich mamy największą szansę na wygraną ze swoim doświadczeniem, wyszukania informacji, które pozwolą na lepsze zrozumienie sytuacji biznesowej danej firmy i zaplanowania komunikacji.

Moja gościni - Marzena Mazurkiewicz – to ekspertka w budowaniu procesów sprzedaży w obszarze prospectingu, tworzeniu strategii pozyskiwania klienta i generowania szans sprzedaży, pisaniu skutecznych wiadomości, social sellingu, budowaniu marki osobistej dla sprzedawców i kadry menedżerskiej.

W tej rozmowie usłyszysz:·

  • Jaka jest przewaga aktywnego szukania pracy nad aplikowaniem na ogłoszenia?
  • Jakie działania obejmuje dobrze zaprojektowany prospecting?
  • Gdzie wyszukiwać informacji o firmach?
  • Co pisać w wiadomościach do pracodawców?
  • Jak prosić o informację zwrotną?
  • Jak pytać o polecenia?