Scenariusze Kariery

#81 - Anna Pyrek - Onboarding, czyli o wdrożeniu do nowej roli zawodowej

Listen on

Episode notes

70% liderów obejmujących nowe stanowiska jako przyczynę swoich porażek wskazało brak zrozumienia organizacyjnych norm i praktyk, co powodowało postępujących brak dopasowania do kultury firmy. Liderom brakowało konstruktywnej informacji zwrotnej, rozumienia dynamiki zespołu, wsparcia przy nawigowaniu w wewnętrznej sieci powiązań.  

Z moją gościnią Anna Pyrek – współzałożycielką firmy konsultingowej Kingmakers, coachem i mentorką liderów rozmawiam o wyzwaniach, z jakimi wiąże się objęcie nowego stanowiska w wyniku rekrutacji zewnętrznej lub wewnętrznego awansu oraz obszarach, o które warto na tym etapie zadbać dotyczących relacji z organizacją, z zespołem i z samym/samą sobą.  

W tej rozmowie usłyszysz:

  • Jaki jest czas na osiągnięcie sukcesu w nowej roli?
  • Jak określać cele i priorytety z perspektywy biznesu, nowej roli i siebie samego/siebie samej?
  • Jak od początku budować relacje z interesariuszami?
  • Od czego zacząć współpracę z zespołem?
  • Na podstawie czego wiedzieć, które kompetencje i nawyki będą wspierające a które szkodliwe w nowej roli?
  • Gdzie szukać sojuszników w nowej roli?