COVID:19 Support for Businesses - COVID:19 Cymorth I Fusnesau

By Voiceworks
Covid:19 Cymorth i Fusnes – Podlediad gan Busnes Cymru. Yn ystod y cyfnod ansicr yma, mae Llywodraeth Cymru wedi cynhoeddi amryw o fesurau gwahnol i gefnogi busnesau a gweithwyr yma yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf mi fyddaf yn siarad gyda gwesteion amrywiol fel eich bod yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y pecynnau cymorth sydd ar gael i'ch helpu yn ystod y cyfnod cythryblus yma.
Covid-19 Support for Businesses is a podcast series from Business Wales. During these difficult and uncertain times, the Welsh Government has announced a range of measures to support businesses and workers across Wales, and over the next few weeks, we’ll be speaking with a range of guests to let you know the latest information and support packages that are available.

Listen on


Latest episode