Pa Opsiwn i Ti?

By Gyrfa Cymru
Podlediad i unrhyw un sy’n gofalu ar ôl pobol ifanc ac yn aros am ganlyniadau arholiadau Awst 2020. Betsan Powys sydd yn siarad ag arbenigwyr ym maes addysg, prentisiaethau, gwirfoddoli, fydd yn eu tro yn gwrando ar bobol ifanc yn trafod yr hyn sy’n eu poeni nhw, a’r camau nesaf ar gyfer y dyfodol.

Listen on


Latest episode