Koffie met de Toekomst - VDAB Work out Room

Koffie met de Toekomst: Hitte als beroepsrisico

Listen on

Episode notes

Smeltende ijskappen, hittegolven in Siberië, toenemende verwoestijning, duizenden bosbranden per jaar die niet onder controle te krijgen zijn … Stevenen we af op een onbewoonbare hel door de klimaatverandering? En meer specifiek: wat is de impact van frequente en intensere hitte, op onze arbeidsmarkt?

Klimaatopwarming heeft niet alleen een invloed op de natuur. Ook op het werk brengt de stijgende temperatuur risico’s met zich mee. De uitdaging is groot. Filip Lefebre van VITO, het Vlaams Instituut voor Technologische Onderzoek, schetst de waargenomen klimaatopwarming en verschillende klimaatscenario’s voor Vlaanderen. Ook Vanya Verschoore van Reset Vlaanderen, dat onderzoek deed naar de risico’s van hitte in de zorgsector, schuift mee aan tafel.

Ook in andere sectoren heeft hitte een steeds grotere invloed, zowel op de medewerkers als op het bedrijf zelf. Een te warme omgeving legt grote druk op de medewerkers, met verminderde productiviteit en absenteïsme als gevolg.

In deze Koffie XL leer je meer over:
* de impact van hitte op ons werk
* wat de wetgeving ons leert over hitte als beroepsrisico
* welke aanpassingen bedrijven kunnen doen om werknemers te beschermen
* waar we dringend werk van moeten maken, nu hittegolven ons jaarlijks teisteren