My Kurdish Language Is My Identity

By SBS
Language is the only identity tool Kurds have carried throughout history. In modern days there are many challenges for Kurdish speakers, due to lack of a standard formal language and script . In this series, SBS Kurdish introduces the Australian Kurdish community to innovative approaches for addressing these challenges. - Ziman wek nasnameyekî be hêz mawetewe bo gelî Kurd be drêjayî mêjû da. Bellam Kurd-zimanan rûberûy astengîyekî zor bûnete we le mêjûy modern da, be hoyî nebûnî zimanêkî û alfûbêkî standard. Le em zincîreye da, Bernamey SBS Kurdî, rrûwangey nwê pêşkeşî Komellgayi Kurdî Austalya dekat bo destnîşan kirdinî astengêkan.

Listen on


Latest episode