SBS Kurdish - SBS Kurdî / COVID-19 vaccine: how it works, how can you access it in Australia? - Vaksînî COVID-19: Çon kardekat, çon bedestî dehênît le Australya?

Listen on

Episode notes

Dr Dalya Shaikbzeni is a Sydney based Kurdish doctor who works at Royal Prince Alfred Hospital and she is preparing for specialisation in women and children's health. In this interview we ask her about how vaccines work in general and especially the COVID-19 vaccine, who can get vaccinated in Australia, is it safe for expecting or breastfeeding mothers to get the jab? Answers to these questions and more are in this podcast.

-

Dr Dalîya Şêxbizênî (Dalya Shaikbzeni) pizişêkî Kurde û le nexoşxaney Royal Prince Alfred kardekat ke amadeyî dekat. Le em lêdwane da pirsîyarî lê dekey derbarey çonîyetî karkirdinî vaksîn be giştî û be taybetî vaksînî COVID-19, kê detwanêt be destî bihênêt le Australya, aye jinanî dûgiyand detwanin vaksîn werbigrin? Û willamî çendîn pirsîyarî dîke le em lêdwane daye.