SBS Nepali - एसबीएस नेपाली पोडकाष्ट

Australia's weather: Sunday, 23 June 2024 - अस्ट्रेलियाको मौसमः आइतवार, २३ जुन २०२४

Listen on

Episode notes

What will the weather be like in Australia tomorrow? A quick update in Nepali. - अस्ट्रेलियाका प्रमुख शहरहरूमा भोलि आइतवार, २३ जुनमा मौसम कस्तो होला?