SBS Nepali - एसबीएस नेपाली पोडकाष्ट

Australia's weather: Saturday, 22 June 2024 - अस्ट्रेलियाको मौसमः शनिवार, २२ जुन २०२४

Listen on

Episode notes

What will the weather be like in Australia tomorrow? A quick update in Nepali. - अस्ट्रेलियाका प्रमुख शहरहरूमा भोलि शनिवार, २२ जुनमा मौसम कस्तो होला?