Datgloi: Straeon COVID o Gymru

By Diogelu Cymru

Listen on


Links


Y cyflwynydd Dot Davies sy’n cynnal cyfres o bodlediadau yn sgwrsio gydag ystod o bobl nodedig ledled Cymru am eu profiadau yn ystod y pandemig.
O weithwyr gofal iechyd rheng flaen i sêr y cyfryngau cymdeithasol i’r Prif Weinidog ei
hunan, mae pob pennod yn rhoi golwg y tu ôl i’r llen i wrandawyr o sut mae COVID-19
wedi effeithio ar bobl o bob cefndir ar draws y wlad.
Felly ble bynnag ydych chi a beth bynnag rydych chi’n ei wneud – mwynhewch…

Latest episode